Don't Be Sad

Al-Husain bin Mathir Al-Asadi berkata :
Bila Allah memudahkan urusan tentu semua menjadi mudah yang keras menjadi lembut yang sukar akan menjadi senang.
Berapa banyak orang tamak yang tidak boleh memenuhi keperluannya berapa pula masa mendatangkan berita gembira.
Berapa banyak penakut menjadi menakutkan dan mengerikan berapa banyak orang yang hemah menjadi kaya dan berapa banyak peristiwa yang manis menjadi pahit.
Sungguh dunia menipu orang kaya boleh jadi fakir sedang orang fakir dijadikan kaya setelah melalui kesulitan.
Dan berapa banyak yang telah kita saksikan orang hidup dalam kekotoran sedangkan lainnya menjadi suci setelah membersihkan kekotorannya.

No comments:

Post a Comment